KUNDER

Utvalgte kunder 2017/2018

Veidekke – konseptualisering og presentasjonsmateriell

Jotun – film, PR og innholdsproduksjon

Larvik kommune – kommunikasjonsmateriell

Sergel – markedsføring og kommunikasjonsmateriell

Hvaltorvet kjøpesenter – markedsføring og innholdsproduksjon

Norfund – kommunikasjon og innhold

Nordic Garden – konseptualisering

Affair – konseptualisering og kommunikasjonsmateriell for diverse kunder